บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อย

ข้อต่อไป

#2. ในจำนวน 986,432 ค่าของเลข 8 ในตำแหน่งที่ 5 มีค่าเป็นกี่เท่าของค่าของเลข 4 ในตำแหน่งที่ 3

ข้อต่อไป

#3. จงเขียนจำนวน -343 และ 0.00032 ให้รูปของเลขยกกำลัง

ข้อต่อไป

#4. จงปัดเศษให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#5. ถ้า 3 เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งน้อยกว่า 27 อยู่ไม่ถึง 12 และ 5 เท่าของจำนวนนี้มากกว่า 12 อยู่ไม่ถึง 23 ของจำนวนนี้ว่าเท่ากับเท่าใด

#6. ห.ร.ม. ของ 5⁴ x 7⁸ x 8¹² x 6⁴ และ 4² x 5¹⁰ x 6³ x 7¹⁰ x 8⁶ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. จงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. 35 % ของ 700 เท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. นายอุดมเติมนํ้ามันดีเซลลิตรละ 14.79 บาท เป็นจำนวนเงิน 500 บาท นายอุดมจะได้นํ้ามันประมาณกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#11. ในการรบครั้งหนึ่งทหารตาย 1/12 บาดเจ็บ 1/5 และถูกจับไปเป็นเฉลย 1/20 นอกนั้นปลอดภัย ถ้าเหลือทหารที่ปลอดภัยจำนวน 430 คน อยากทราบว่ามีทหารร่วมรบครั้งนี้กี่คน

ข้อต่อไป

#12. ถ้าให้รถบังคับวิทยุ A, B , C และ D วิ่งรอบสนามวงกลมที่มีระยะทาง 1 รอบ เท่ากับ 420 เมตร ด้วยความเร็ววินาทีละ 15 , 12 , 10 , 8 เมตร ตามลำดับเมื่อออกวิ่งพร้อมกัน ณ จุดเริ่มต้นเดียวกันและไปในทิศทางเดียวกันนานกี่วินาที รถทั้งสี่คันจึงจะวิ่งมาถึงจุดเดียวกันคือ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#14. เมื่อ 5 ปีที่แล้วบิดามีอายุเป็น 9 เท่าของบุตร แต่อีก 10 ปีข้างหน้าบิดาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของบุตรปัจจุบันบิดามี อายุเป็นกี่เท่าของบุตร

ข้อต่อไป

#15. A , B และ C ร่วมลงทุนกันในธุรกิจ โดยมีผลตอบแทนในอัตราส่วน 3 : 7 : 9 ถ้า c ได้ผลตอบแทนเป็นเงิน 3,105 บาท แล้ว B จะได้ผลตอบแทนมากกว่า A เท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *