บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ถ้า 2x⁵ - 4 เป็นตัวประกอบของ 2x⁵ - 4x⁴ + 4x² - 6x - 4 แล้วตัวประกอบ อีกตัวคือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้า (2 + 5)(2 + 7) = 7 จงหาค่าของ (2 + 6)²

ข้อต่อไป

#9. ถ้านำจำนวนแรก รวมกับสองเท่าของจำนวนที่สองมีค่าเท่ากับ 7 และถ้านำ 12 เท่าของจำนวนแรกลบออกด้วย จำนวนทีสองมีค่าเท่ากับ 9 จงหาค่าของจำนวนที่สอง

ข้อต่อไป

#10. ปัจจุบันเชี่ยวอายุ 18x ชาญอายุ 2x² เมื่อเชี่ยวอายุ 3x² ชาญอายุ x + 4 ปี ปีนี้ ชาญอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. กำหนดสมการต่อไปนี้
2x - 2y = 2
2x + 3y = 57
จงหาค่าของx,y

ข้อต่อไป

#12. ในการสอบมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ถ้าสอบได้ต่ำกว่า 7 คะแนนถือว่าสอบตก ความน่าจะเป็นของการสอบตกเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ทหารคนหนึ่งขับรถไปต่างจังหวัด ก่อนออกรถเขาเติมน้ำมันเต็มถัง เมื่อขับไปได้ 150 กิโลเมตร ปรากฏว่าเหลือน้ำมัน 3/4 ของถัง รถคันนี้แล่นได้ 10 กิโลเมตร ต่อน้ำมัน 1 ลิตร อยากทราบว่าเหลือน้ำมั่นอยู่ในถังกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. 10% ของ 30 เป็น 6% ของจำนวนใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *