บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

Results

-

#1. ถ้าต้องการสร้างรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่าแล้ว จะต้องทำให้ได้มุมภายในกางกี่องศา

ข้อต่อไป

#2. จงแปลงจำนวน 0.41666... ให้เป็นเศษส่วน

ข้อต่อไป

#3. แท่นปิดป้ายประกาศเป็นปริซึมสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีด้านยาวด้านละ 1.2 เมตร แท่นสูง 2 เมตร จงหาว่าพื้นที่ผิวด้านข้างที่ใช้ติดประกาศของแท่นนี้เท่ากับกี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#4. ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา และกว้าง 30 เมตร อยากทราบว่ายาวกี่เมตร

ข้อต่อไป

#5. จากรูปจงหาว่าพื้นที่ของ BCD เท่ากับกี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#6. ห้าเท่าของผลต่างของจำนวนๆ หนึ่งกับ 4 เป็น 25 จงหาจำนวนจำนวนนั้น

ข้อต่อไป

#7. ให้ x คือ คือจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 7 เหลือเศษ 3 และหารด้วย 6 เหลือเศษ 1 แล้วค่าของสมการมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จงหาค่ามุม x จากรูปที่กำหนด โดยที่ AB // CD

ข้อต่อไป

#9. สมการเชิงเส้นสองตัวแปรคู่ใด มีกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกัน

ข้อต่อไป

#10. จากรูป จงหาค่า y

ข้อต่อไป

#11. กำหนด 2x – 3y = -9 และ 3(x – 1) = 5(y – 4) + 2 จงหาค่าของ x y

ข้อต่อไป

#12. โยนเหรียญบาท 3 เหรียญ 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะออกหัวอย่างน้อย 2 เหรียญ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งยาว 19.5 เซนติเมตรด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างร้อยละ 30 อยากทราบว่า เส้นรอบรูปยาวกี่เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#15. จากรูป กำหนดให้ AB = 10 นิ้ว แล้ว PF + QE + RD ยาวเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *