บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. จงหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 16, 24 และ 32 แล้วเหลือเศษเท่ากับ เศษของ 249 หารด้วยทุกตัว

ข้อต่อไป

#2. เอกซื้อมะม่วงมา 4031₅ บาท แล้วขายไป 910₈ บาท เอกได้กำไรหรือขาดทุน จากการขายมะม่วงเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. มีเลขอยู่สองจำนวนซึ่งจำนวนที่ 2 น้อยกว่าจำนวนแรกอยู่ 21 ถ้านำจำนวนแรก หารด้วย จำนวนที่สองจะได้ 4 จงหาเลขสองจำนวนนนั้น

ข้อต่อไป

#4. ค่าของ [ -8 -(-5)] x [(-3) + (-4)] คือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. 3020₅ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ผลลัพธ์ของ √961 - √623 - 3√169 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้า ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของเลขสองจำนวนเป็น 27 และ 2,160 ตามลำดับ ถ้าเลขจำนวนหนึ่งคือ 432 เลขอีกจำนวนหนึ่งคือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จัดทหารสามหน่วยซึ่งแต่ละหน่วยมีทหาร 198 คน 216 คน และ 162 คน ให้ เข้าแถวใหม่ โดยให้มีจำนวนแต่ละแถวเท่ากัน และมีจำนวนมากที่สุด โดยไม่ให้มีทหารเหลือเลย จะต้องให้เข้าแถวๆละกี่คน

ข้อต่อไป

#9. นักเรียนช่างฝีมือทหารชั้นปีที่ 1 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางของห้อง นอกนั้น มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอื่น มีนักเรียนเป็นนักกีฑา 1/4 ของนักเรียนที่มีภูมิเนาอยู่ภาคกลางคิดเป็น 6 คนอยากทราบว่านักเรียนช่างฝีมือทหารขั้นปีที่ 1 มีกี่คน

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. อีก 10 ปีข้างหน้า อัตราส่วนระหว่างอายุบิดากับบุตรจะเป็น 3 : 1 ถ้าปัจจุบัน บิดามีอายุมากกว่าบุตร 26 ปี ปัจจุบันบุตรอายุเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ตำบลท่าแว้งมีอัตราส่วนของประชากรที่สายตาปกติ : สายตายาว : สายตาสั้น เป็นอัตราส่วน 5 : 3 : 8 ถ้ามีประชากรที่สายตาปกติ 3. 520 คน จงหาจำนวน ประชากรทั้งหมดในตำบลท่าแว้ง

ข้อต่อไป

#14. จงหาอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่บรรจุอยู่ในสามเหลี่ยมด้าน เท่ากับความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *