บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่มี 6 แผ่น แผ่นที่รองรับส่วนที่เป็นพื้นที่น้ำทั้งหมด คือ ข้อใด

ข้อต่อไป

#2. สารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียว

ข้อต่อไป

#3. แร่เงินมีความหนาแน่น 10.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีมวล 275 กรัม จะมีปริมาตรเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. การจำแนกดินออกเป็น ดินชั้นบน ดินชั้นล่าง ใช้เกณฑ์ใดเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#5. พื้นที่เป็นดินทรายที่เกิดจากการผุพังของหินทรายและหินแป้ง คือ

ข้อต่อไป

#6. องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของอาหารมีอะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#7. กระบวนการใดที่สำคัญมากและก่อให้เกิดพลังงานขั้นต้นแก่สิ่งมีชีวิต

ข้อต่อไป

#8. พลังงานไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากสูตรใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการโคจรรรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ของโลก

ข้อต่อไป

#10. เทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งจุดเยือกแข็งอยู่ที่ 12 องศา จุดเดือดอยู่ที่ 212 องศา จงหาว่าเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้อ่านได้ 32 องศา จะเท่ากับกี่องศาเซลเซียส

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถือเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน ของระบบสุริยะ

ข้อต่อไป

#12. ในข้อใดคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์

ข้อต่อไป

#13. โลหะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการถ่ายโอนความร้อนต่างกันเรียกว่า

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. การที่มีผู้นิยมทาสีอาคารบ้านเรือนให้ภายนอกมีสีโทนอ่อนเพราะเหตุใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *