ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. ตัวต้านทานตัวหนึ่งมีรค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 200 โอห์ม ถึง 300 โอห์ม ต่อเข้ากับความต่างศักย์ 12 โวลต์ จงหาว่าจะมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานนี้ได้ สูงสุดเท่า.f

ข้อต่อไป

#2. ตัวต้านทาน 1000 โอห์ม มีกระแสฟฟ้าไหลผ่าน 0.05 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทานนี้ จะมีค่าเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ห้องทำงานแห่งหนึ่งใช้ฟฟ้าจากแหล่งกำเนิด 200 โวลต์ ภายในห้องมีหลอดไฟฟ้า ขนาด 100 วัตต์ 3 ดวง และมีพัดลมขนาด 300 วัตต์ 3 เครื่อง เพื่อป้องกันความ เสียหายจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรใช้ฟิวส์ขนาดเล็กสุดเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดคือหน่วยของความจุไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#5. เติมน้ำแข็งมวล 150 กรัม 0 องศาเซลเซียส ลงในน้ำ 300 กรัม 60 องศาเซลเซียส คนช้าๆสักครู่จะมีอุณภูมิสุดท้ายเท่าใด ถ้าไม่มีความสูญเสียความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของยานอวกาศ ที่แตกต่างจากดาวเทียม

ข้อต่อไป

#8. ชายคนหนึ่งต้มน้ำบนยอดเขาสูง 1, 485 เมตร น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ตัวต้านทาน 2 ตัว แต่ละตัวมีความต้านทานเท่าใด เมื่อนำม่ต่ออนุกรมกันจึงได้ ความต้านทานรวม 10 โอห์ม แต่เมื่อนำตัวต้านทานทั้งสองมาต่ออย่างขนาน ความต้านทานรวมจะเหลือ 2.4 โอห์ม

ข้อต่อไป

#10. ในเครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้อมูลว่าใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ และกินกระแส 12 แอมแปร์ ถ้าใช้เครื่องไฟฟ้านี้ 3 ชั่วโมงใน 1 วัน จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าวันละประมาณกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสายส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าบ้านเรือน

ข้อต่อไป

#12. นักเรียนคนหนึ่งสะพายเป้หลังหนัก 1.2 กิโลกรัม เดินจากชั้นล่างขึ้นูไปชั้น 5 แล้วกลับลงมาที่ชั้น 3 ถ้าแต่ละชั้นสูง 5 เมตร งานจากการสะพายเป้ครั้งนี้มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ในช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นทำให้ผิวแตกและแห้งปัจจัยใดที่เป็นต้นเหตุ

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นลำดับแรก เมื่อจะแยกสารออกจากกัน

ข้อต่อไป

#15. ยานอวกาศเคลื่อนด้วยความเร็วหลุดพ้นแสดงว่ายานอวกาศมีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร

ข้อต่อไป

#16. กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล หรือกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราจัดเป็นสิ่งใด

ข้อต่อไป

#17. นักสำรวจสมบัติเรือที่จมอยู่ในมหาสมุทรลำหนึ่งพบว่า เมื่อส่งคลื่นเสียงจากเรือ ของนักสำรวจลงไปในแนวดิ่งเป็นเวลา 0.3 วินาทีจึงได้ยินเสียงสะท้อนกลับมา เรือที่จมอยู่ลึกจากเรือสำรวจกี่เมตร ถ้าอัตราเร็วของเสียงในน้ำทะเล 1,540 เมตร ต่อวินาที

ข้อต่อไป

#18. การแยกสารแขวนลอยออกจากของเหลว สามารถกระทำได้ด้วยวิธีใด

ข้อต่อไป

#19. ข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดียวกันได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#20. วัตถุในข้อใดมีโมเมนตัมมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *