บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. นชท. สรวิศ เดินทางจากบ้านไปโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งมีระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยในช่วง 5 กิโลเมตรแรกวิงด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ 5 กิโลกรัมหลัง เดินด้วยอัตราเร็ว 5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของ นชท.สรวิศ

ข้อต่อไป

#2. ชายคนหนึ่งหนัก 6 กิโลกรัม แบกของหนัก 20 กิโลกรัม เดินขึ้นบันไดสูง 46 เมตร ชายคนนี้จะทำงานได้เท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#3. ถ้าต้องการทำให้น้ำมวล 100 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น 30 องศาเซลเซียสจะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. น้ำ 2 ลิตร อุณหภูมิ 25℃ ต้องการต้มให้กลายเป็นไอน้ำเดือดจนหมดพอดีจะต้องให้ปริมาณความร้อนเข้าไปกี่กิโลแคลอรี

ข้อต่อไป

#5. จากรุปที่กำหนดให้วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ถูกยกให้สูงจากพื้นดินไว้ที่จุด A เป็นระยะ 20 เมตร ถ้าจุด B, C และ D สูงจากพื้นเป็นระยะ 15, 10 และ 0 เมตร ตามลำดับเริ่มปล่อยวัตถุตกอิสระจากจุด A ตำแหน่งที่มีพลังงานจลน์สูงสุดคือตำแหน่งใดและมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. นายรักชาติวิ่งจากจุดเริ่มต้น ก.ไปยังทิศเหนือถึงจุด ข.ได้ระยะทาง 80 เมตร แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกวิ่งตรงไปอีกจนถึงจุด ค.ได้ระยะทาง 60 เมตร ถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตร เข้าใช้เวลาวิ่ง 1/7 วินาที นายรักชาติจะวิ่งจากจุด ก. ถึงจุด ค. ด้วยความเร็วเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าลากวัตถุด้วยแรงขนาด 100 นิวตัน ขึ้นตามพื้นเอียงทำมุม 60 องศา ดังรูป พบว่าวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสม่ำเสมอเป็นระยะทาง 5 เมตร จงหางานของแรงพยายามในครั้งนี้

ข้อต่อไป

#8. จงหาระยะกระจัดของการเปลี่ยนตำแหน่งจาก ก. ไป ข. ค. และ ง. ดังรูปที่กำหนดให้

ข้อต่อไป

#9. เตารีดไฟฟ้าขนาด 1,200 วัตต์ ใช้รีดผ้าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เตารีดจะใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนละเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. น้ำแข็งกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 0℃ จะใช้ปริมาณความร้อนเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. จากรูป โวลต์มิเตอร์ซึ่งมีค่าความต้านทานภายในสูงมาก วัดความต่งศักย์คร่อมความต้านทาน 80 โอห์ม ได้ 120 โวลต์ จงหาว่าแบตเตอรี่ที่ใช้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้ากี่โวลต์ ถ้ามีความต้านทานภายใน 1 โอห์ม

ข้อต่อไป

#12. เตารีดไฟฟ้าที่มีตัวเลขระบุว่า 800 W 220 V ขณะที่ใช้งานมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5 แอมแปร์ จงหาว่าเตารีดไฟฟ้านี้มีค่าความต้านทานเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. น้ำ 100 กรัม อุณหภูมิ 20*C ผสมกับน้ำ 20℃ กรัม อุณหภูมิ 30℃ จะได้น้ำที่อุณหภูมิผสมกี่องศาเซลเซียส

ข้อต่อไป

#14. ถ้าระดับปรอทในบารอมิเตอร์ลดลง 1 มิลลิเมตรทุกๆ ความสูง 11 เมตร เหนือระดับทะเลเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร จงหาว่าระดับปรอทในบารอมิเตอร์จะสูงเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ภาพที่เกิดจากกล้องโทรทรรศน์เป็นภาพที่มีลักษณะเป็นอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *