บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. การเปลี่ยนแปลงตามข้อใดไม่ใช่การเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อต่อไป

#2. ฝนกรด เกิดจากสาเหตุในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ในการทำให้ก๊าซเป็นของแข็งเร็วขึ้น นอกจากจะลดอุณหภูมิแล้วยังใช้วิธีการในข้อใดร่วมด้วย

ข้อต่อไป

#4. โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตทำให้เกิดก๊าซ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดฝนกรด เพื่อกำจัดก๊าซ S0₂ นิ้ ควรใช้ก๊าซ S0₂ ทำปฏิกิริยากับสารในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. นักบินอวกาศที่อยู่ในอวกาศจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักจึงต้องใช้สารรัดยึดตัวเองไว้กับส่วนใดจึงต้อง ใช้สายรัดยืดตัวเองไว้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของยานอวกาศ เพื่อไม่ให้ลอยไปปุะทะกับสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายได้ อยากทราบว่าแรงใดที่มีผลทำให้นักบินอวกาศลอยไปมามากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ปรากฏการณ์ใดที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและยังทำให้เกิดฝนตกมากในบริเวณที่เคยแห้งแล้ง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพายุ

ข้อต่อไป

#8. ในขณะที่สูดลมหายใจเข้าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไร

ข้อต่อไป

#9. ดาวเทียมไทยคม 4 หรือ ไอพีสตาร์ ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านใด

ข้อต่อไป

#10. พิจารณาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
ก. พ่อบอดสี ลูกสาวปกติ
ข. พ่อบอดสี ลูกชายปกติ
ค. แม่บอดสี ลูกสาวปกติ
ง. แม่บอดสี ลูกชายปกติ
จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้างต้น ข้อใดกล่าวผิด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *