บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 10

Results

-

#1. สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยใด

ข้อต่อไป

#2. คุณธรรมที่ถือเป็นความจริงของชีวิตและช่วยในการแก้ปัญหาชีวิต ได้คือคุณธรรมในข้อใด

ข้อต่อไป

#3. “สัมมาสติ” ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. แนวความคิดสินค้า OTOP ของไทยได้แนวคิดมาจากที่ใด

ข้อต่อไป

#5. กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต้ คือ กลุ่มคนใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย มีแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันเรียกว่า

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด คือ ความเจริญของชนเผ่ามายา

ข้อต่อไป

#8. การอาราธนาพระปริตรจะกระทำเมื่อใด

ข้อต่อไป

#9. แผนที่เป็นเครื่องมือรบชิ้นหลักของทหาร หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. ประเทศเฮติเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงปอร์โตแปรงซ์ ตั้งอยู่ในแถบทะเลใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *