บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเรียงลำดับคำถูกต้องตามหลักการเรียงคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ข้อต่อไป

#3. ประเด็นสำคัญในการเพิ่มกำลังความคิดของเราอยู่ที่อะไร

ข้อต่อไป

#4. wed board หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#5. คำซํ้าในข้อใดมีความหมายเป็นพหูพจน์

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่คำสรรพนามทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของสำนวน “เข้าพกเข้าห่อ”

ข้อต่อไป

#8. คำในข้อใดอ่านผิด

ข้อต่อไป

#9. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อความใดต่อไปนี้ให้ความหมายของคำว่า บริบท ได้ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#11. ข้อที่เรียงลำดับได้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม คือ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดมีความหมายเป็นพหูพจน์

ข้อต่อไป

#13. คำสุภาษิตในข้อใดกล่าวผิด

ข้อต่อไป

#14. กินเศษ.........

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดออกเสียงต่างออกไปจากกลุ่ม คือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *