บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดเป็นประโยคสอบถามปฏิเสธ

ข้อต่อไป

#2. ประโยคใดเน้นผู้กระทำ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้องตามหลักการใช้พจนานุกรม

ข้อต่อไป

#4. มโนภาพในข้อใดไม่สอดคล้องกัน

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดมีคำนามจำนวน 3 คำ และคำกรยาจำนวน 1 คำ

ข้อต่อไป

#6. บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน คำว่า “ใกล้” ในประโยคเป็นคำชนิดใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดละคำบุพบทได้

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีคำนาม

ข้อต่อไป

#9. คำอุทานในข้อใดแสดงความประหลาดใจ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกจำนวน

ข้อต่อไป

#11. คำในข้อใดที่มีความหมายเน้นหนักที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเขียนทับศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. “เค้า ซัก เนี่ย ซะ” ใช้เป็นภาษาระดับทางการว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นยืมจากภาษาบาลีทุกคำ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้องตามราชบัณฑิตสถาน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *