บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. พระธาตุเจดีย์ อ่านออกเสียงว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์เสด็จไปทรงศึกษายังต่างประเทศ ด้วยมีพระราชประสงค์ใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ได้มีประโยชน์ย่อขยายนาม

ข้อต่อไป

#4. คุณากรจะต้องจัดนิทรรศการภาพถ่ายศิลปกรรม งานนี้เป็นงานแรกและเป็นงานสำคัญของเขาคุณากรจะต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมิใช่มโนภาพของเหตุการณ์

ข้อต่อไป

#6. คำว่า electronic web board ตรงกับศัพท์บัญญัติภาษาไทยข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีสรรพนามบอกความไม่เจาะจง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดใช้สำนวนได้เหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#9. คำอ่านในข้อใดอ่านไม่ถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. “เชื่อเร็วแรงเรี่ยวทั้ง เชาวน์ชาญ เชี่ยวแฮ
แม้นประมาทละการ ก็ล้า
โฉด ช้าอุตส่าห์หาญ ห่อนหยุด ยั้งเฮย
ดังเต่ากระต่ายท้า แข่งช้า ชนะเร็ว”
จากบทประพันธ์เรื่องกระต่ายกับเต่าข้างต้น คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *