บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. "หยดน้ำข้าง เมื่อต้องแสงแดดยามสาย ดูระยิบระยับ ดุจประกายเพชร ขณะที่หมู่มวลผีเสื้อต่างต่าง โบยบินเขยชมเกสรดอกไม้ราวกับนัดกันไว้ ต่างจากวันวานที่ครึ้มฝน ผีเสื้อพร้อมใจกันหลบหน้า หลบตาหายตัวไปหมด" ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดเด่นชัดที่สุด

ข้อต่อไป

#2. วรรณคดีเล่มใดที่ทหารอาชีพควรเลือกอ่านมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดอ่านได้ 4 พยางค์

ข้อต่อไป

#4. "ร.ศ. 112" อ่านอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต้องใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตจึงจะสะกดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดไม่ออกเสียง "อะ" ในคำทั้งสองคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#9. ถ้าท่านเขียนจดหมายกิจธุระถึงผู้บังคับบัญชาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. การเขียนจดหมาย "วัน เดือน ปี " ในข้อใดเหมาะสม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *