บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. การอ่านพยัญชนะไทยหมู่ที่ 1 หรืออักษรสูง ให้ออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระออเป็นเสียงวรรณยุกต์ในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ร.ศ. 112 อ่านว่า

ข้อต่อไป

#3. "เขาให้เงินน้อง วันละ 10 บาท" คำว่าน้อง ทำหน้าที่เป็นข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ที่ ซึ่ง อัน เป็นคำสรรพนามประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. ลักษณะนามคำใดที่ใช้บอกจำนวนและมาตราฐาน

ข้อต่อไป

#6. กลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้กลุ่มใด เป็นกลุ่มคำที่ใช้เหมือนคำวิเศษณ์

ข้อต่อไป

#7. ธันวาคมมากข้อใด

ข้อต่อไป

#8. "อ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา" คำว่า อ่าน เป็นลักษณะตามข้อใด

ข้อต่อไป

#9. คำที่ขีดเส้นใต้คำใด เป็นคำนามทำหน้าที่คำวิเศษณ์

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีคำไม่เข้าพวก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *