บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดควรระวังมากที่สุดในการสื่อสารผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นประโยคที่เหมาะสมกับหนังสือราชการ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่คำไทยแท้

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดไม่ใช่คำไทยแท้

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีคำที่เขียนสะกดคำทับศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเรียงคำไม่ถูกต้องตามพจนานุกรม

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดบอกที่มาของคำไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีคำที่เขียนผิด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดควรเรียงไว้อันดับแรกตามหลักพจนานุกรม

ข้อต่อไป

#11. "ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม" เป็นคำลงท้ายในการพูดที่ใช้กับบุคคลใดไม่ได้

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. "มึงดังหิ่งห้อยน้อยแสง ฤาจะแข่งกับดวงสุริยฉัน" คำที่ขีดเส้นใต้เปรียบถึงผู้ใด

ข้อต่อไป

#14. เหตุใดพระเจ้าราชาธิราชจึงเกรงว่าพม่าจะขี่พลายประกายมาศออกมาชนด้วย

ข้อต่อไป

#15. วัดที่มีโคลงโลกนิติจารึกไว้ คือวัดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *