บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่ข้อความจากโคลงสุภาษิตนฤทุพนากร

ข้อต่อไป

#2. ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ในข้อใดมีการเล่นคำพ้อง

ข้อต่อไป

#3. “แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิน
ช้างถีบอย่าว่าเล่นกระเด็นปลิว แรงหรือหิวชั่งใจดูจะสู้ช้าง”
คำกลอนข้างต้นมุ่งสอนด้านใดเป็นสำคัญ

ข้อต่อไป

#4. คำในข้อใดที่เขียนผิดทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. คำใดเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้เขียนได้ถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. การอ่านงานเขียนประเภทบทความ ต้องใช้การอ่านในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดอ่านชื่อเฉพาะถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#9. อ่านออกเสียงถูกต้องของคำ “พุทธศักราช” ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดอ่านถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#11. คำว่า “กรม” ในข้อใดไม่ออกเสียงสระอะที่ตัว ม

ข้อต่อไป

#12. คำว่า “ผลิ” และ “ผลิต” ออกเสียงอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดอ่านตัวเลขถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. “โอ้ย...” แม่ร้อง “นั่นไม่ใช่พระจริงหรอก พระปลอม” ข้อความนี้ไม่มีคำชนิดใด

ข้อต่อไป

#15. คำว่า “กับ” ข้อใดต่างจากพวก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *