บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. กำหนดให้ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2549 เทียบกับปี พ.ศ. 2544 เป็น 120 ถ้านายประจบมีรายได้ 20,000 บาทในปี พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2549 เขา มีรายได้ที่แท้จริงเทียบกับปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเพียง 2% อยากทราบว่าในปี พ.ศ. 2549 เขามีรายได้เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. โลหะทรงกลมอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 เซนติเมตร และมีปริมาตร 3.5 เท่าของ ปริมาตรกรวยซึ่งสูง 24 เซนติเมตร อยากทราบว่ากรวยมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ผลไม้มาจำนวนหนึ่ง แบ่งให้ลูกคนโต 2/5 ของที่ซื้อมา และแบ่งให้ถูกคนสุดท้อง 1/4 ของที่ซื้อมา หลังจากแบ่งให้ลูกทั้งสองคนแล้ว แม่ยังเหลือผลไม้อีก 49 ผล จงหาว่าจำนวนผลไม้ที่แม่ซื้อมาทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. พหุนาม 9x⁶ - 25x⁴ + 3x + 9 หารด้วย 3x + 5 จะเหลือเศษเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จากนักเรียนนายสิบทั้งหมด 92 คน ได้รับรางวัลเรียนดี 16 คน และได้รับรางวัล มารยาทดี 12 คน ในจำนวนนี้มีได้รับทั้งสองรางวัล 7 คน อยากทราบว่ามีนักเรียนนายสิบที่ได้รางวัลเรียนดีเพียงอย่างเดียวกี่คน

ข้อต่อไป

#9. ในการทำโลหะบัดกรีชนิดหนึ่ง ใช้ดีบุกและตะกั่วผสมกันในอัตราส่วน 8 กับ 1/2 : 2 กับ 1/2 ถ้าต้องการโลหะบัดกรี 44 กิโลกรัม จะต้องใช้ดีบุกและตะกั่วอย่างละกี่กิโลกรัมตามลำดับ

ข้อต่อไป

#10. เลข 2 จำนวนต่างกันอยู่ 3 และผลบวกของกำลังสองของจำนวนทั้งสองเป็น 117 จงหาผลคูณของจำนวนทั้งสอง

ข้อต่อไป

#11. ถ้า ( f + g)(2) = 4 แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงกลม x² + y² + 4x - 2y - 4 = 0 ถึงจุดโฟกัส ของพาราโบรา -6y = x² มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ในการจัดให้นักเรียน 10 คน ซึ่งมี A, B และ C รวมกลุ่มด้วยนั่งประชุมรอบโต๊ะกลม จงหาความน่าจะเป็นที่ A นั่งติดกับ B หรือ C เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ใดๆ จงหาว่าประพจน์ p → (q →~ r) สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *