บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. ให้ A, B, C เป็นเชต ซึ่ง A ∩ B = A และ B ∩ C = B ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. มีชาย 3 คน หญิง 2 คน และเด็ก 1 คน นั่งรอบโต๊ะกลม จะมีวิธีจัดให้นั่งได้กี่วิธีโดยกำหนดให้คนที่นั่งตรงข้ามกับเด็กนั้นต้องเป็นชาย

ข้อต่อไป

#3. ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ cos(2 arcsin x) + 2 = 4 sin²(arccos x) ข้อใดต่อไปนี้คือผลคูณของสมาชิกในเซต A

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่ง f(2) = -1, f'(1) = -3 และ f"(x) = 3 ทุกค่า x แล้ว f(0) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. ~ p → (q → (r V p) สมมูลกับประพจน์ข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. ถ้า A เป็นเซตคำตอบของ log₃ (x - 24) = 4 - log₃ x แล้วเซตคำตอบของสมการเท่ากับเซตในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ลูกปิงปองลูกหนึ่งตกจากโต๊ะสูง 4 ฟุต ถ้าทุกครั้งที่ลูกปิงปองตกกระทบพื้นจะกระดอนขึ้นเป็นระยะทาง 3/4 ของความสูงที่ตกลงมา จงหาว่าระยะทางทั้งหมดที่ลูกปิงปองเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. สุ่มจำนวนที่แตกต่งกัน 3 จำนวน จากจำนวนเต็มบวก 1 ถึง 10 จงหาความน่า จะเป็นที่ผลบวกของจำนวน 3 จำนวนที่สุ่มเท่ากับ 15 คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#10. เส้นสัมผัสของเส้นโค้ง y = x³ ที่จุด (2,8) มีระยะตัดแกน Y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#11. ถ้าดัชนีราคาข้าว ปี พ.ศ. 2544 เทียบกับปี พ.ศ. 2541 เท่ากับ 120% และดัชนี ราคาข้าวปี พ.ศ. 2547 เทียบกับปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 110% แล้วดัชนีราคาข้าวปี พ.ศ. 2547 เทียบกับปี พ.ศ. 2541 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. คำตอบของอสมการคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. กำหนดสมการเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. สร้างกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากแผ่นโลหะสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 นิ้ว และ ยาว 14 นิ้ว ตัดมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละนิ้ว ออกไปทั้ง 4 มุม แล้วพับขึ้นมาจะได้กล่องสูง 2 นิ้ว จงหาว่าปริมาตรของกล่องที่ได้เท่ากับเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *