บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ชนิดของชีวนิเวศ (Biome) จำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของคน

ข้อต่อไป

#3. เซรุ่มมีความหมายถึงข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. การต่อต้านไวรัสในร่างกายของคนทำได้โดยวิธีการในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของโปรตีน

ข้อต่อไป

#6. ความยากง่ายของการเหม็นนของน้ำมันไม่ขึ้นกับปัจจัยใด

ข้อต่อไป

#7. ผงซักฟอกมีประสิทธิภาพในการซักล้างเหนือสบู่ด้วยเหตุผลในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. สารประกอบแอลเคนที่เป็นไอโซเมอร์แบบซ่กิ่ง และแบบซ่ตรงมีสมบัติดดังข้อใดที่มีความแตกต่างกันน้อยมาก

ข้อต่อไป

#10. ขั้นตอนของการทำให้ยางสุกมีวิธีอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. เต้าเสียบไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งมีลักษณะแข็งแตกร้าวเมื่อถูกกระทบ เมื่อนำมาเผา พบว่าเกิดกลิ่นแอมโมเนีย อยากทราบว่าเต้าเสียบไฟนี้ทำมาจากพอลิเมอร์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสารเคมีแต่ละชนิดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. สารประกอบใดที่มีหน้าที่ทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ซักล้างควบคู่ไปกับขจัดคราบไขมัน

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแกรไฟด์ และเพชร

ข้อต่อไป

#15. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงข้อใดเป็นจริงได้เกี่ยวกับปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *