บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. แนวรอยต่อภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเซียเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การได้รับสารอาหารของผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารใช้วิธีใด

ข้อต่อไป

#3. สารในข้อใดไม่พบเป็นโครงสร้างของเซลล์สัตว์

ข้อต่อไป

#4. วิธีการนำสารสู่เซลล์วิธีใดต้องใช้โปรตีนและ ATP ช่วยในการลำเลียง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อวัยวะที่ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะสำคัญของเห็ดรา

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโปรตีน

ข้อต่อไป

#8. พิจารณาสารประกอบดังต่อไปนี้ ข้อใดแสดการเปลี่ยนแปลงรูปของสารประกอบโดยร่างกายเมื่อมีการบริโภคแป้งได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. การถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ เกิดจากความเข้ากันอย่างเฉพาะเจาะจงของสิ่งใด

ข้อต่อไป

#10. สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับก๊าซหุงต้ม

ข้อต่อไป

#11. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในโครงสร้างของยางที่ผ่านกระบวนการวัลคาไนเซซันคือสิ่งใด

ข้อต่อไป

#12. การเปลี่ยนแปลงตัวแปรในข้อใด ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#13. สารในข้อใดที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าได้ในสถานะของแข็ง

ข้อต่อไป

#14. ตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ 4 เมตร/วินาที ช่วงแรกเคลื่อนที่ ไปทางทิศเหนือนาน 10 วินาที จากนั้นเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกนาน 7.5 วินาที่ จงหาว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้การกระจัดตลอดการเคลื่อนที่กี่เมตร

ข้อต่อไป

#15. วัตถุมวล M ตกจากที่สูงจากพื้นดิน 1.8 เมตร ขณะกระทบพื้นดิน วัตถุมีขนาดความเร็วเป็นกี่เมตร/วินาที (กำหนดให้ g = 10m/ s²)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *