บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. นำเชือกเบาผู้มวล 0.1 กิโลกรัม แล้วแกว่งให้เคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ มีรัศมีการเคลื่อนที่เป็น 1 เมตร ถ้าเส้นเชือกทนแรงตึงได้มากที่สุด 90 นิวตัน จงหาว่าเราจะสามารถแกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดมีขนาดความเร็วเป็นกี่เมตร/วินาที

ข้อต่อไป

#2. คลื่นสึนามิมีความยาวคลื่น 30 กิโลเมตร มีความถี่ 2 ลูกคลื่นใน 5 นาที จงหาว่ามีอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง

ข้อต่อไป

#3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้จากข้อความข้างต้น ข้อใดหมายถึงความเร็วคลื่น

ข้อต่อไป

#4. เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าไปในน้ำ องค์ประกอบส่วนใดของคลื่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อต่อไป

#5. ถ้าเราตะโกนในขณะที่อากาศมีอุณหภูมิ 15℃ และหลังจากตะโกน 2 วินาที อยากทราบว่า เสียงจะเคลื่อนที่ไปได้กี่เมตร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#7. สารกัมมันตรังสีจำนวนหนึ่งเมื่อทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง สลายตัวไป 15/16 เท่าของจำนวนเดิม จงหาเวลาครึ่งชีวิตของสารนี้เท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#9. วัตถุใดต่อไปนี้ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ซากดิ์กดำบรรพ์มักพบในหินชนิดใด

ข้อต่อไป

#11. จากการสังเกตดวงจันทร์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในพื้นที่ "วงแหวนแห่งไฟ"

ข้อต่อไป

#13. หินตะกอนชนิดใดมีขนาดเม็ดตะกอนใหญ่ที่สุด

ข้อต่อไป

#14. ดาวเคราะห์ใดต่อไปนี้ที่สามารถสังเกตเห็นเห็นได้จากประเทศไทยเป็นจุดแสงสว่างสีขาวอมเหลือง

ข้อต่อไป

#15. หินแปรในข้อใดมักนำมาใช้เป็นหินประดับ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *