บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการชุบช้อนสังกะสีให้เป็นทอง

ข้อต่อไป

#2. A²⁺ มีจำนวนอิเล็กตรอน 28 อนุภาค อยากทราบว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอน ของอะตอม A จะเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

ข้อต่อไป

#4. เลนส์นูน 3 อัน มีความยาวโฟกัส 5, 10, 15 เซนติเมตร ตามลำดับเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสเท่าใด จะให้ภาพขยายมากที่สุดเมื่อวางวัตถุห่างจากเลนส์แต่ละอันเป็นระยะ 8 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#5. สารประกอบแอลดีนเป็นสารประกอบแบบใด

ข้อต่อไป

#6. A และ B เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ ให้ความยาวคลื่น 1.2 เซนติเมตร ถ้า C เป็นจุดใดๆ ห่างจาก A 7.7 เซนติเมตร และห่างจาก B 3:2 เซนติเมตร จุด C จะอยู่บนแนวอะไรของการแทรกสอด

ข้อต่อไป

#7. จากโมเลกุลที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ โมเลกุลในข้อใดมีรูปร่างที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. สารในข้อใดต่อไปนี้ ละลายน้ำได้ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#9. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ปล่อยลูกบอลตกจากตึกสูงแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าในเวลา 2 วินาทีสุดท้ายก่อนที่วัตถุจะกระทบพื้นวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 80 เมตร อยากทราบว่าตึกนี้สูงเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบพิชชันและแบบฟิวชัน สามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ใส่น้ำแข็ง 100 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ลงในน้ำ 200 กรัมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะเกิดดังข้อใด (กำหนดให้ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเป็น 81 แคลอรีต่อกรัม และต่อความจุความร้อนจำเพาะของน้ำคือ 1 แคลอรีต่อกรัม-เคลวิน)

ข้อต่อไป

#13. ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งแกว่งบนโลกจะวัดคาบการแกว่งได้เป็น 2 วินาที จงหาว่าถ้าลูกตุ้มนาฬิกานำไปแกว่งบนดาวที่มีมวลเป็น 2 เท่าของโลกและมีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกจะวัดคาบการแกว่งได้เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ในการกลั่นสารควรใส่เศษกระเบื้องลงในภาชนะกลั่น 2-3 ชิ้น เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ข้อต่อไป

#15. จากเรื่องผลึกของ NaCl ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *