บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อความในข้อใด "ไม่ใช่" อุปสรรคของการสื่อสาร

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ ข้อใด "ไม่มี" คำตาย

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสมาสทั้ง 2 คำ

ข้อต่อไป

#4. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ ก. มหาสมุทรสุดลึกล้น คณนา ข. สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั้งได้ ค. เขาสูงอาจวัดวา กำหนด ง. จิตมนุษย์นี้ไซร์ ยากแท้หยั่งถึง จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้ใช้สำนวนต่างประเทศได้ "ถูกต้อง"

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำขวัญที่โน้มน้าวผู้ฟังได้เหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ข้อต่อไป

#8. "การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ซบเซาไปกว่าคราวก่อนๆ แต่ละพรรคยังเลือกคนลงสมัคร รับเลือกตั้งไม่ได้ ต่างรอดูว่าพรรคใดจะเปิดตัวใครออกมา" ข้อความนี้ใช้ภาษา ระดับใด

ข้อต่อไป

#9. พิจารณากลอนที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้ "ใครชอบ ใครชัง ช่างเถิด ใครเชิด ใครแช่ง ช่างเขา ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ" จากกลอนบทข้างต้น มีเจตนาจะสอนให้ปฏิบัติตามข้อใด

ข้อต่อไป

#10. "ฝนหลวงชโลมโลกยุติโศกกสานตี๋ เย็นฝนธรรมชะลำเค็ญสุขชื่นมโนชน" ข้อความนี้ถ้าแบ่งวรรคถูกต้อง จะเป็นบทร้อยกรองชนิดใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดใช้คำราชศัพท์ "ไม่ถูกต้อง"

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดใช้คำ "ที่" เป็นคำเชื่อมประโยคได้เหมาะสมที่สุดทั้ง 2 แห่ง

ข้อต่อไป

#13. "เวลาและวารีมิไยดีจะคอยใคร" ข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ทุกข้อ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเหมือนกับข้อความที่ว่า "สนุกลุ้น สนุกรับ กับ Acer"

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่ดี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *