บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

Results

-

#1. "ทีใครที่มัน" กล่าวเป็นสำนวนว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. "ลักจั่นวัลย์เปรียงแก่นปรูลาย" มีชื่อสมุนไพรอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้แสดงวัฒนธรรมของศิลปะพื้นบ้าน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำประสมทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. สำนวนข้อใดใกล้เคียงกันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคความซ้อน

ข้อต่อไป

#7. คำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดทุกคำ

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลทุกคำ

ข้อต่อไป

#9. คำประสมในข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ประโยคในข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคบอกให้ทำ

ข้อต่อไป

#11. สำนวน "ก้างขวางคอ" หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#12. "อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี ประดุจมโนภิรมย์รตี ณ แรกรัก" ข้อความนี้กล่าว ถึงเรื่องใด

ข้อต่อไป

#13. "ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากท่านจะ ............... ไปช่วยเหลือเกื้อกูลชนส่วนมาก" คำที่ควรเติมลงในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้เป็นศัพท์ชวาทั้งหมด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี่แตกต่างไปจากข้ออื่น

จบคำถาม

 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *