บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดสะกดถูก 2 คำ และสะกดผิด 2 คำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมีคำซ้อนเพื่อเสียง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นคำสันสกฤตทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้ ใช้ภาษาผิดความหมาย

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีอักษรควบแท้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. คำว่า "พระสงฆ์ถวายอดิเรก" หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย

ข้อต่อไป

#10. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ดังนี้ "ขณะนี้มีผู้ ............. ยาเสพติดในหมู่นักเรียน ................ ของการผสมกับขนมและน้ำหวาน" จากข้อความข้างต้น คำที่ควรเติมคือข้อใด (ตามลำดับ)

ข้อต่อไป

#11. "นักเรียนควรมีสมาธิแน่วแน่ในการอ่านหนังสือ" คำที่มีความหมายตรงข้ามกับ คำว่า "สมาธิ" คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. หญิงที่ชายเข้าถึงตัวได้ง่าย เรียกเป็นสำนวนว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. เขาเป็นคนพูดตรงเกินไป ใครได้ฟังคำพูดของเขาแล้วไม่ค่อยชอบใจเขาเป็นคนชนิดใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดแตกต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นหนังสือที่ได้ยกย่องว่าแต่งดีจนเป็น "ยอด" ทุกเล่ม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *