บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

Results

-

#1. คำในข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ

ข้อต่อไป

#3. ประโยคในข้อใดไม่มีบทกรรม

ข้อต่อไป

#4. คำที่มาจากภาษาเขมรคือคำใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้อ่านได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดใช้บุพบทได้ถูกต้องเหมาะสม

ข้อต่อไป

#9. คำในข้อใดเป็นภาษาจีนทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. คำประพันธ์ในข้อใดมีคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ำ

ข้อต่อไป

#11. คำในข้อใดต่อไปนี้ มีเสียงพยัญชนะสะกดไม่เหมือนกัน

ข้อต่อไป

#12. คำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสมาสทุกคำ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำไวพจน์ของคำว่า "ช้าง"

ข้อต่อไป

#14. "เรือม้าหน้ามุ่งน้ำ แล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหง" ให้คุณค่าทางด้านใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้อ่านออกเสียงถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *