บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำบาลีทุกคำ

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ใช้สำนวนภาษาไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. "แบ่งปีนกันฉันทั้งสี่องค์ทุกเวลาตามประสาไว้" คำว่า "ทุกเวลา" ในที่นี้หมาย ถึวเวลาในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำซ้ำที่แตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำไวพจน์ทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นอักษรกลางทุกตัว

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นคำมูลทั้งหมด

ข้อต่อไป

#8. สำนวนในข้อใดมีเสียงสัมผัสทุกสำนวน

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคำพ้องเสียงสะกดไม่ถูกต้องตามความหมาย

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. "นักบินพยายามบังคับเครื่องบินให้ร่อนลงสู่พื้นดินเบื้องล่าง" จากข้อความดังกล่าวควรตัดข้อใดออก

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้สะกดถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำมูลทุกคำ

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดมิได้สะท้อนคุณค่าทางสังคม

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างของคำแตกต่างไปจากข้ออื่น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *