ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

Results

-

#1. คำช้อนในข้อใดประกอบขึ้นจากคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยคความรวม

ข้อต่อไป

#3. คำว่า "ของ" ในข้อใตต่อไปนี่ ทำหน้าที่แตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีความหมายไม่เข้าพวก

ข้อต่อไป

#5. คำในข้อใดเป็นคำประสม

ข้อต่อไป

#6. ธนบัตร หนังสือพิมพ์ ใช้ลักษณะนามว่าอย่างไรตามลำดับ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นประโยค

ข้อต่อไป

#8. คำอ่านในข้อใดต่อไปนีอ่านไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. คำที่ใช้เป็นคำประสมมีอยู่ในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดเป็นภาษาอังกฤษทุกคำ

ข้อต่อไป

#11. ลิลิตตะเลงพ่ายจัดอยู่ในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับ วรรณคดีในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนีเป็นคำตายทั้งหมด

ข้อต่อไป

#13. "การคอรัปชั่นนำความ มาสู่วงศ์ตระกูล" คำที่ควรเดิมลงในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำราชาศัพท์ผิด

ข้อต่อไป

#15. "นักเรียนควรมีทักษะในการพูด ฟัง อ่านเขียน" ข้อความที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *