บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

Results

-

#1. A: I have never ridden on the underground train in Bangkok, have you?
B: ............. I have never even been to Bangkok.

ข้อต่อไป

#2. The audience held their breath as the magician started to put his head into a crocodile's mouth.

ข้อต่อไป

#3. Cindy has rented a shophoust Close to a factory and................a small convenience store.

ข้อต่อไป

#4. A woman has just been hit by a bicycle. She is tying on the road. You rush up to hes. What should you ask her?

ข้อต่อไป

#5. A: Where do you like to party?
B: ..................

ข้อต่อไป

#6. A: Have you decided on your order?
B: Yes I will have the chicken, please.
A: With rice?
B:..................

ข้อต่อไป

#7. Chris: Oh John! I'm so sory, I'm late, I had some trouble with my car And on my way upstairs I burt my leg.
John: Poor Chris! ............. Here, come and sit down

ข้อต่อไป

#8. When your girlfriead asks you out, she...............

ข้อต่อไป

#9. Q: What do military personnel do when the national flag is lowered?
A:.................

ข้อต่อไป

#10. Allan: How much did you pay for that watch?
Bob: More than I care to admit!
What does Bob mean?

ข้อต่อไป

#11. The teeeptionist says that you can't book a room in advance without paying a ..............

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *