บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. จงหาค่า m ที่ทำให้ m² x² - 12x/3 - 4/3m = 0 มีเพียง 1 คำตอบ

ข้อต่อไป

#2. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายกัน 2 รูป มีสูงตรง 2 ฟุต และ 4 ฟุต ตามลำดับ อัตราส่วนปริมาตรของพีระมิดทั้งสองตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. กรวยกลมและทรงกลมที่สามารถบรรจุในทรงกระบอกได้พอดี จะมีอัตราส่วนพื้นที่ผิวทรงกลมต่อพื้นที่ผิวข้างกรวยต่อพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอกเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. บริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งคิดค่าโทรศัพท์ดังนี้นาทีแรกคิด x บาท นาทีต่อไปคิด y บาท ชายคนหนึ่งถูกคิดค่าโทรศัพท์เป็นเงิน 555 บาท ข้อใดแสดงระยะเวลาเป็นนาทีของการโทรศัพท์ ถ้าในการโทรศัพท์ครั้งนี้เขาใช้เวลานานกว่า 1 นาที

ข้อต่อไป

#5. ทัดดาวซื้อเค้กทรงกลมแบบไม่มีหน้ามา 1 ก้อน เธอต้องการตัดแบ่งออกเป็น 16 ชิ้น เท่า ๆ กัน จะต้องใช้มีดตัดน้อยที่สุดกี่ครั้งจึงจะได้เค้ก 16 ชิ้น ตามต้องการ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวน้อยกว่าผลบวกของสองด้านที่เหลืออยู่ 6 เซนติเมตร และมีพื้นที่ 60 ตารางเซนติเมตร จงหาผลบวกของด้านประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมรูปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *