บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0 แล้ว a⁴ + b⁴ + 1/a⁴ + 1/b⁴ มีค่าน้อยที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC มีพื้นที่ 128 ตารางหน่วย ถ้า BC เป็นฐานยาว 16 หน่วย มีสี่เหลี่ยมจัตุรัส EFGH บรรจุอยู่ภายในโดยด้าน EF ตั้งอยู่บน BC พื้นที่สามเหลี่ยม FCG มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ใน 15 วัน เก่งเก็บเงินได้ 60 บาท ในวันที่ 16 เก่ง จะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไรค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้น 12.5 %

ข้อต่อไป

#5. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 5 ตัว ได้แก่ a + 1, a + 4, a-3 a +5 และ a +3 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 8 คน มีค่าเท่ากับ 65 คะแนน ถ้าคะแนนของนักเรียน 6 คน เป็นดังนี้ 52 57 61 68 72 และ 75 ส่วนนักเรียนอีก 2 คน ไม่ทราบคะแนน แต่ทราบว่าคะแนนของนักเรียนทั้ง 2 คน ต่างกัน 3 คะแนน คะแนนมัธยฐานของนักเรียนทั้ง 8 คน มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ข้อต่อไป

#8. A และ B ชวนกันเล่นพนันโยนเหรียญ 3 เหรียญ แต่ไม่อยากให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ จึงตั้งกติกาว่า เมื่อโยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้งแล้ว เหรียญทั้งสามออกหัวหรือก้อยเหมือนกันหมด A จะจ่ายให้ B 15 บาท และถ้าเหรียญทั้งสามออกหัว 2 เหรียญ A ก็จะจ่ายให้ B 6 บาท แต่ถ้าเหรียญออกเป็นอย่างอื่น B ต้องจ่ายให้ A กี่บาท เกมนี้จึงจะยุติธรรม

ข้อต่อไป

#9. นักเรียนคมชาญ ทอดลูกเต๋าลูกหนึ่งถ้าแต้มที่ขึ้นเป็นเลขคู่ จะหยิบฉลากหนึ่งใบจากกล่อง A ซึ่งมีลูกบอล เบอร์ 1 และ 3 กำกับอยู่ แต่ถ้าแต้มของลูกเต๋าขึ้นเป็นเลขที่จะหยิบฉลากหนึ่งใบจากกล่อง B ซึ่งมีลูกบอลเบอร์ 2 และ 5 กำกับอยู่ ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มที่หยิบได้จากลูกเต๋าและลูกบอลที่หารด้วย 5 ลงตัวเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. ช่างไฟคนหนึ่งสุ่มมหยิบบันได 1 อัน จากบันได 9 อัน ซึ่งมีความยาว 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ฟุต นำมาพาดกับกำแพง โดยให้ปลายข้างหนึ่งห่างจากกำแพง 3 ฟุต ความน่าจะเป็นที่บันไดทำมุมกับพื้นราบน้อยกว่า 60° มีค่าเป็นเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *