ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. รูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนความยาวของด้านทั้งสามเป็น 15 : 12 : 19 แนบพอดีในวงกลมรัศมี 4 หน่วยจงคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. นาฬิกา 3 เรือน เรือนที่หนึ่งเดินเร็วไปวันละ 1 นาที เรือนที่สองเดินช้าไปวันละ 3 นาที เรือนที่สามเดินเร็วไป วันละ 2 นาที ถ้าตั้งเวลาให้ตรงกันทั้ง 3 เรือน เข็มนาฬิกาทั้ง 3 เรือนนี้จะชี้ตรงกันอีกเป็นครั้งแรกเมื่อไร

ข้อต่อไป

#4. เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีรัศมียาว 20 หน่วย และ A เป็นจุดถึงกลางของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้

ข้อต่อไป

#5. บ่อลึก 12 ฟุต ทากตัวหนึ่งอยู่ก้นบ่อ ถ้าตอนกลางวันไต่ขึ้นมาได้ 3 ฟุต แล้วตอนกลางคืนกลับตกลงไป 2 ฟุต พอพรุ่งนี้ก็ทำเช่นนี้อีก และกลางคืนก็ตกลงไปอีก อยากทราบว่าทากตัวนี้ไต่อยู่กี่วันจึงจะขึ้นจากปากบ่อได้

ข้อต่อไป

#6. จงหาค่า x จากสมการ

ข้อต่อไป

#7. รูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีอัตราส่วนมุมภายในเป็น 1 : 4 : 5 : 8.5 : 8.5 ผลต่างระหว่างมุมที่ใหญ่ที่สุดกับมุมที่เล็กที่สุดเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. พื้นที่ของบริเวณที่อยู่นอกวงกลม x² + y² + 4x - 6y + 9 = 0 แต่อยู่ภายในวงกลม x² + y² + 2x - 6y + 1 = 0 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. เส้นตรง AD ยาว 3 หน่วย และ DC ยาว 6 หน่วย ตั้งฉากกับ OX ณ จุด D และ C ซึ่งห่างกัน 12 หน่วยตามรูป ถ้า S เป็นจุดระหว่าง D และ C ที่ทำให้ระยะ AS และ BS สั้นที่สุด จงหาผลรวมของ AS และ BS

ข้อต่อไป

#10. สามเหลี่ยมมุมจาก ABC มีมุน B เป็นมุมฉาก ถ้า AB และ BC ยาว 8 และ 15 ตามลำดับ จากเส้นตรงจากจุด B ลงมาตัดกับเส้นตรง AC ที่จุด D จงหาว่า BD กันที่สุดเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. พ่อครัวคนหนึ่งทำซุปโดยใส่น้ำ 20 ออนซ์ลงในหม้อต้มและเติมน้ำมันพืช 16 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 7 ช้อนชาระหว่างต้มน้ำซุประเหยไป 2/5 ถ้วยตวง พ่อครัวจะได้น้ำซุปกี่ลิตรเมื่อเสร็จแล้ว

ข้อต่อไป

#13. สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนด้านกว้างยาวเป็น 2 : 3 สนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 7350 ตารางเมตร ต้องการปักเสาล้อมรั้วให้มีระยะห่างระหว่างเสาเท่ากันและมีค่าเป็นจำนวนเต็มน้อยที่สุดในหน่วยเมตรแต่ไม่เป็น 1 เมตร อยากทราบว่าจะสามารถปักเสาระยะห่างเท่าไร

ข้อต่อไป

#14. ในการผสมคลอรีนลงในสระน้ำโดยใช้อัตราส่วนผสมคลอรีน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อน้ำ 10⁵ ลิตร ถ้าในสระน้ำ 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้คลอรีนกี่ลิตร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *