บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. จงหาเลขหลักหน่วยของ n²⁰⁰ ว่ามีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาลำดับของตัวเลข 3 6 12 15 30 33 .... .... จงหาตัวเลขสองจำนวนในลำดับต่อไป

ข้อต่อไป

#3. สามเหลี่ยน ABC มีด้าน AB ยาวเป็นร้อยละ 40 ของเส้นรอบรูป ถ้าอัตราส่วนระหว่างด้าน BC ต่อ CA เป็น 3/5 ด้าน BC ยาวเป็นรัอยละเท่าไรของเกับรอบรูป

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ตัวเลขแต่ละแถวที่กำหนดให้ข้างล่างนี้เกิดจากตวามสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน จงหาตัวเลขซึ่งหายไปในแถวที่ 1,2,4 และ 5

ข้อต่อไป

#6. การพนันครั้งหนึ่ง มีการตกลงกันว่าใครจะหยิบไพ่ 2 ใบพร้อมกัน(จากไพ่ 1 สำรับ) แล้วได้ A ทั้งคู่จะได้เงินจกเจ้ามือ แต่ถ้าหยิบได้อย่างอื่นๆต้องจ่ายให้เจ้ามือ 1 บาท เจ้ามือควรจะจ่ายเงินเท่าไร เกมนี้จึงจะยุติธรรม

ข้อต่อไป

#7. กองทัพอากาศต้องการปรับปรุงเครื่อง F-16 จำนวน 4 ลำและ L-39 จำนวน 3 ลำ ทั้งนี้ต้องใช้งบประมาณน้อยกว่า 770 ล้านบาท ถ้าราคาปรับปรุง L-39 ต่อลำน้อยกว่า 2 เท่าของ F-16 อยู่ 10 ล้านบาท จงหาว่าจะปรับปรุง L-39 ได้ในงบประมาณไม่เกินเท่าไร (งบประมาณในการปรับปรุงต้องลงตัวเป็นหน่วยล้านบาท)

ข้อต่อไป

#8. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีฐานอยู่บนเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว x หน่วย สามเหลี่ยมหน้าจั่วต้องมีความยาวของด้านที่เท่ากัน ยาวเท่าไรจึงจะทำให้มีพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ข้อต่อไป

#9. เลขจำนวนหนึ่งลูกบอลสีแดง 4 ลูก สีขาว 4 ลูก นอกนั้นเป็นสีดำ ถ้าสุ่มหยิบลูกบอลในถุงขึ้นมา 2 ลูก โดยหยิบทีละลูกแบบไม่ใส่คืนที่ความน่าจะเป็นที่จะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีแดงทั้งคู่เป็น 1/20 จงหาว่ามีลูกบอลสีดำในถุงกี่ลูก

ข้อต่อไป

#10. เลขจำนวนหนึ่งถ้าลดส่วนด้วย 4 มีค่าเป็น 250 แต่ถ้าเพิ่มเศษด้วย 3 จะมีค่าเป็น 3 ถามว่าเลขจำนวนดังกล่าวนี้คูณด้วย 8 จะมีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. กล่องสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีพื้นที่ทั้งหมด 1350 ตารางเซนติเมตร จะมีเส้นทแยงมุมของกล่องยาวเท่าไร

ข้อต่อไป

#12. ในการวัดส่วนสูงของนักเรียนชาย 5 คน คนที่สูงที่สุดกับคนที่เตี้ยที่สุด สูงต่างกัน 8 เซนติเมตร ส่วนอีก 3 คนสูงเท่ากับและหาค่าเฉลี่ยได้ 170 เซนติเมตร ถ้ามีนักเรียนที่สูงกว่าคนที่สูงที่สุดอยู่ที่ 2 เซนติเมตร มาเพิ่มอีกคนจะทำให้ค่าเฉลี่ยมีค่าเป็น 171 เซนติเมตร จงหาว่านักเรียนคนที่มาเพิ่มนั้นสูงเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *