ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดเรียงลำดับปริมาตรตัวละลายได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แฝดร่วมไข่เกิดจากอสุจิ 2 เซลล์เข้าผสมกับไข่ 1 เซลล์ แต่เกิดความผิดปกติ จากการแบ่งไซโกต
ข. การทำกิฬท์ (GIFT) เป็นการดูดไข่ออกมา แล้วนำไข่และอสุจิเข้าสู่ท่อนำไข่
ค. เพศชายมีโครโมโซมเพศหนึ่งแท่งที่มีขนาดใหญ่รียกว่า โครโมโซม X และ โครโมโวมเพศอีกหนึ่งแท่งที่มีขนาดเล็กเรียกว่าโครโมโซม Y
ง. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของโครโมโชม

ข้อต่อไป

#3. นนอ.สุดซ่า จับสัตว์ประหลาดได้ 1 ตัว จึงทดลองผ่าตัดดู พบข้อมูลดังนี้ มีหัวใจ 3 ห้อง เลือดเป็นสีน้ำเงิน ไม่มีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ และขับถ่ายผ่านท่อมัลพิเกียน สัตว์ประหลาดตัวนี้มีลักษณะดังกล่าวมาจาก

ข้อต่อไป

#4. จากตารางที่กำหนดให้ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. นนอ.นภา ซื้อต้นถั่วพันธุ์หนึ่งซึ่งมีลักษณะต้นสูง มีดอกสีแดงและเป็นพันธุ์ลูกผสม เมื่อทำการผสมกันเองแล้วนำเมล็ดที่ได้ไปเพาะให้เกิดต้นใหม่ 100 ต้น จะได้ต้นสูงและมีดอกสีแดงประมาณกี่ต้น

ข้อต่อไป

#6. จากรูปที่กำหนด ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. นำมันฝรั่ง 3 ท่อน ที่เหมือนกันทุกประการ แช่ในสารละลายซูโครสความเข้ม ขั้น 5% 15% และ 25% ตามลำดับ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. จากแผนภาพสายใยอาหารต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. หากนำชุดทดลองนี้ไปวางไว้กลางแดดนาน 6 ชั่วโมง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อความต่อไปนี้ในเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ข้อใดกล่าวถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *