บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. จรวดนำวิถีเห่าฟ้าของกองทัพอากาศลูกหนึ่งผลิตจากแท่งโลหะยาวซึ่งประกอบ ด้วย 2 ส่วน โดยส่วนหัวบรรจุดินระเบิดยาว 3 m มวล 20 kg และส่วนถัดไป เป็นส่วนขับเคลื่อนยาว 4 m มวล 30 kg หากต้องการหาจุดศูนย์กลางมวล หรือจุดศูนย์ถ่วงโดยใช้เชือกแขวนจรวดแท่งนี้ไว้กับเพดานจะต้องแขวนเชือกห่างจากปลายสุดของส่วนหัวเป็นระยะเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. กระสุนมวล 20 g ถูกยิงให้ออกจากกระบอกปืนด้วยความเร็ว 144 km/hr สามารถเจาะทะลุเป้าไม้ลึกเข้าไป 50 cm จงคำนวณหาแรงต้านจากเนื้อไม้

ข้อต่อไป

#3. นตท.วโรตม์ หิ้วกระเป้า 20 kg เดินไปตามถนนจากกรมนักเรียนเตรียมทหาร ไปยังกองการศึกษาเป็นระยะทาง 50 m แล้วเดินขึ้นอาคารเรียนสูง 15 m จง หางานที่ นตท.วโรตม์ ทำได้ทั้งหมด (กำหนดให้ g = 10m/s²)

ข้อต่อไป

#4. ลูกบอลมวล 500 g หล่นจากที่สูง 20 m เมื่อตกมาได้ระยะทาง 17 m และมี ความเร็ว 12 m / s จงคำนวณหาพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากแรงต้านของอากาศ (กำหนดให้ g = 10m/s²)

ข้อต่อไป

#5. เครื่องดีดสปริงอันหนึ่งใช้สปริงที่มีค่าคงตัวของสปริง 625 N/m เมื่ออัดวัตถุเข้าไป ทำให้สปริงหดตัวเป็นระยะ 10 cm เมื่อสปริงดีดกลับวัตถุจะเคลื่อนที่บนพื้นราบเกลี้ยงด้วยความเร็วเท่าใด ถ้ามวลของวัตถุเท่ากับ 1 kg

ข้อต่อไป

#6. ชายคนหนึ่งก้มมองปลาตัวหนึ่งในตู้เลี้ยงปลาในแนวดิ่ง เห็นปลาอยู่ลึกลงไปจากผิวน้ำประมาณ 12 cm กำหนดให้คำดัชนีของน้ำเท่ากับ 4/3 จงหาว่าปลาอยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำจริงเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. แว่นขยายที่หมอดูใช้สำหรับดูลายมือ เมื่อนำมาส่องดูลายมือพบว่าภาพมีกำลังขยาย 4 เท่า โดยที่ภาพอยู่ห่างจากเลนส์เป็นระยะ 20 cm หากนำเลนส์ขยายนี้วางห่างจากฝ่ามือ 10 cm กำลังขยายจะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. จากวงจรไฟฟ้าในรูป จงคำนวณหาค่าความต้านทาน R ที่ทำให้กระแสไฟฟ้า I เท่ากับ 4 A

ข้อต่อไป

#9. จากวงจรไฟฟ้าในรูป เมื่อปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า Vs จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าน้อยที่สุด ซึ่งสามารถทำให้ฟิวส์ A ขนาด 1 แอมแปร์ ในวงจรขาด

ข้อต่อไป

#10. เส้นลวดโลหะ ก และ ข มีอัตราส่วนของสภาพต้านทานจำเพาะ ก ต่อสภาพต้านทานจำเพาะ ข เท่ากับ 4 ต่อ 3 และมีอัตราส่วนของความยาวเส้นลวด ก ต่อความยาวเส้นลวด ข เท่ากับ 3 ต่อ 2 และมีอัตราส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าตัดเส้นลวด ก ต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดเส้นลวด ข เท่ากับ 2 ต่อ 1 จงหาค่าความต้านทานไฟฟ้าของลวด ก ต่อ ขนาดเส้นลวด ข

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *