บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. จากตารางที่กำหนด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ในระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. เด็กชายนภามีเลือดหมู่โอ เขาไม่มีโอกาสเป็นบุตรของพ่อแม่คู่ใด

ข้อต่อไป

#4. จากรูปที่กำหนด ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. หากใช้น้ำเกลือแร่เข้มข้นรดน้ำให้พืชจะเกิดอะไรขึ้น

ข้อต่อไป

#6. จากตาราง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของคน

ข้อต่อไป

#8. จากแผนภาพสายใยอาหารต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. จากรูปที่กำหนด ข้อความใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *