บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ว่า "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า" แสดงว่าในสมัยนั้นทางราชการเปีดโอกาสให้ราษฎรทำการค้าได้อย่างเสรี อยากทราบว่าสินค้าใดเป็นสินค้าออกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และสินค้าใดที่ทางราชการห้ามไม่ให้ส่งออกโดยเด็ดขาด

ข้อต่อไป

#2. หิริ-โอตตัปปะ หรือโลกบาลธรรม เป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกให้ดำเนินไปโดยสันติสุขได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า "อิทธิบาท 4"

ข้อต่อไป

#4. "ปลาทูคะนอง" เป็นชื่อทีมฟุตบอลของจังหวัดใด ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนส์คัพ" ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 6 - 25 ก.พ.53

ข้อต่อไป

#5. สมัยที่เริ่มมีการจดบันทึกเป็นศิลาจารึกในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน เรียกว่าอยู่ในยุคสมัยใดทางประวัติศาสตร์

ข้อต่อไป

#6. ภูมิภาคใคของประเทศไทยที่มีลักษณะโดดเด่นกว่าภูมิภาคอื่น คือมีพื้นที่ประชากร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในประเทศ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ

ข้อต่อไป

#8. หลักการสำคัญของ "กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น" ที่ได้มีการประกาศใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คืออะไร

ข้อต่อไป

#9. กระทรวงใดทดลองดำเนินงานด้านโทรศัพท์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ข้อต่อไป

#10. พระราชพิธีซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าอู่ทองและได้ดำเนินมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน คือพระราชพิธีอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *