บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 4

Results

-

#1. สังคมไทยในปัจจุบัน มีการแบ่งแยกทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม และเหตุการณ์วุ่นวายต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด เพื่อใช้บรรเทาปัญหาที่กล่าวข้างต้น

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

ข้อต่อไป

#3. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ.2548 กำหนดให้ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และรัฐบาลประกาศให้วันใดของทุกปีเป็น "วันช้างไทย"

ข้อต่อไป

#4. เมฆครามเปิดบริษัทรับจ้างปลอมแปลงเอกสารทั้งเอกสารของทางราชการและของเอกชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ผลจากกทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นแบบตะวันตก

ข้อต่อไป

#6. แม่น้ำสำคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ

ข้อต่อไป

#7. เขตภูมิอากาศทุนดราของทวีปอเมริกาเหนือ มีลักษณะอากาศอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. โศกนาฎกรรมจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2552 คือ เหตุการณ์ที่ "พายุไซโคลนนาร์กีส" พัดถล่มประเทศพม่าจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่าพายุดังกล่าวนั้นก่อตัวขึ้นบริเวณใด

ข้อต่อไป

#9. เมื่อปิดภาคการศึกษาที่แล้ว หมอกฟ้าและเพื่อน 1 ชวนกันไปท่องเที่ยวและตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่งมีการขูดขีด ชื่อของแต่ละคนลงบนต้นไม้เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเก็บก้อนหินรวมทั้งแร่ธาตุบางอย่างกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกทั้งยังทิ้งขยะลงในธารน้ำ การกระทำของหมอกฟ้าและเพื่อน ๆ ก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากรของโลกประเภทใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไว้ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *