บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 5

Results

-

#1. เมืองหลวงของประเทศใดในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ใกล้พรมเดนประเทศไทยมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. "วงโค้งแห่งความอุตมสมบูรณ์ (Fertile Crescent)" หมายถึง แหล่งอารยธรรมบริเวณใดของทวีปเอเชีย

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อต่อไป

#4. ประเทศใดในทวีปเอเชียที่ใช้ภาษาเฉพาะของประเทศและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

ข้อต่อไป

#5. สินค้าออกหลักที่มีค่ามากที่สุดของประเทศในเอเชีย คืออะไร

ข้อต่อไป

#6. สาธารณรัฐเฮลเลนิกเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของประเทศใด

ข้อต่อไป

#7. แบล็คเฟลโลว์ (Black Fellows) หมายถึงชนพื้นเมืองของประเทศใด

ข้อต่อไป

#8. ชนชาติใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในการประกาศเอกราชจากอังกฤษ และก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อต่อไป

#9. ประเทศใดในทวีปยุโรป ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *