บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำตายที่มีพชัญชนะต้นของทุกคำเป็นอักษรกลางและมีเสียงวรรณยุกต์เอก

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีอักษรควบมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้คำซ้ำถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#4. คำซ้อนในข้อใดประกอบด้วยคำไทยกับคำเขมรทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. คำลักษณนามในข้อใดบ่งบอกจำนวนพหูพจน์

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีคำวิเศษณ์บอกความไม่ชี้เฉพาะ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือศัพท์บัญญัติของคำว่า "Edutainment"

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาเขมร

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *