บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. ในการส่งจดหมายคิดต่อกันเป็นฉบับแรก ต้องขึ้นต้นด้วยคำใด

ข้อต่อไป

#2. ในการส่งรายงานการประชุมแนบกับจดหมายเชิญประชุม จะต้องระบุไว้ในส่วนใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นการสั่งสอน

ข้อต่อไป

#4. บุคคลใดจัดเป็นพหูสูต

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นการพูดที่มีสาระน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีการใช้โทโทษ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีการใช้คำคำศัพท์วิชาการ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นข้อแนะนำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *