บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

Results

-

#1. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#2. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 50 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่ 51 ถึง 100 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่ 21 ถึง 50 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. จงหาผลบวกของเลข 1 3 5 7 9 11 13

ข้อต่อไป

#6. เลข 3 จำนวนเรียงกัน ผลรวมรวมกันได้ 45 จงหาเลขที่อยู่ตรงกลาง

ข้อต่อไป

#7. เลข 5 จำนวนเรียงกัน ผล รวมรวมกันได้ 70 จงหาเลขที่อยู่ตรงกลาง

ข้อต่อไป

#8. เลข 4 จำนวน รวมกันได้ 6 เลขที่มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. เลข 2 จำนวน รวมกันได้ 140 เลขที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. เลข 2 จำนวน รวมกันได้ 70 ผลต่างเท่ากับ 12 เลขจำนวนน้อยมีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. เลข 2 จำนวน รวมกันได้ 160 ผลต่างเท่ากับ 25 เลขจำนวนมากมีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#12. จงหาค่าเฉลี่ยของ 70 72 74

ข้อต่อไป

#13. จงหาค่ามัธยฐานของ 2 3 9 7 4

ข้อต่อไป

#14. จงหาค่ามัธยฐานของ 7 14 20 17 6 15 22

ข้อต่อไป

#15. จงหาค่าฐานนิยมของ 3 2 1 1 8 1 4 6

ข้อต่อไป

#16. จงหาค่าฐานนิยมของ 8 9 10 12 16 10

ข้อต่อไป

#17. 20 26 12 8 4 .....

ข้อต่อไป

#18. 2 10 50 250 1,250 . . . . .

ข้อต่อไป

#19. 60 30 15 7.5 3.75 . . . . .

ข้อต่อไป

#20. จงหาผลบวกของเลข 2 4 6 8 10 12 14

ข้อต่อไป

#21. 35 32 29 20 23.....

ข้อต่อไป

#22. 1 3 7 13 21 .....

ข้อต่อไป

#23. 2 2 4 12 48......

ข้อต่อไป

#24. 2 3 3 7 5 10 8 13 12 16 17 ......

ข้อต่อไป

#25. เชือกสีดำยาว 4 เมตร เชือกสีแดงยาว 6 เมตร สีน้ำเงินยาว 8 เมตร ต้องการตัดเชือกยาวเท่า ๆ กัน จะตัดได้ยาวเท่าไร

ข้อต่อไป

#26. จักรยานราคา 1,000 บาท ลดให้ผู้ซื้อ 15 % แล้วยังได้กำไร 20 % อยากทราบว่าต้นทุน ของจักรยานกี่บาท

ข้อต่อไป

#27. มีที่ดินผืนหนึ่งมีขนาดความยาว 200 เมตร กว้าง 80 เมตร จะทำชั่วล้อมที่ดินทั้งหมด จะต้องใช้ลวดหนามกี่เมตร

ข้อต่อไป

#28. 4 5 7 10 14 .....

ข้อต่อไป

#29. 2 3 6 11 18 . . . 38

ข้อต่อไป

#30. นาย ก. ลงทุนไป 10,000 บาท นาย ข. ลงทุน 15,000 บาท จะได้กำไรเท่าไร โดยคิดในอัตราส่วนที่เท่ากัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *