บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

Results

-

#1. สวนกว้าง 50 เมตรยาว 20 เมตร ปลูกต้นไม้ห่างกัน 4 เมตร จะใช้ต้นไม้กี่ต้น

ข้อต่อไป

#2. ตู้เย็นราคา 5,000 บาท จะขาดทุน 20 % ถ้าอยากได้กำไร 5% จะต้องขายเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. จำนวนเรียงกัน 7 จำนวนผลบวกมีค่า 210 จำนวนที่มากที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. 1,013 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ตั้งราคาขายบ้านไว้สูงกว่าทุน 30% ถ้าซื้อเงินสดจะลดให้ 10 % ถ้าราคาบ้าน 1,000,000 บาท ขายบ้านแล้วจะได้กำไรกี่บาท

ข้อต่อไป

#6. ในน้ำปลา 20 ลิตร ต้องใช้เกลือจำนวน 4 กรัม ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ถ้าจะทำน้ำปลา 70 ลิตร จะต้องใช้เกลือกี่กรัม

ข้อต่อไป

#7. ซื้อกระเป๋า 500 บาท ขายได้กำไร 140 บาท ถ้าลงทุนซื้อกระเป๋า 1,000 บาท จะได้กำไรเพิ่มขึ้นกี่บาทในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ข้อต่อไป

#8. 60 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 1,000

ข้อต่อไป

#9. 75 % ของ 2,000 มีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. เลข 2 จำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับ 20 โดยมี ค.ร.น. เท่ากับ 200 และ มี ห.ร.ม. เท่ากับ 10 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง

ข้อต่อไป

#11. เลข 2 จำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับ 15 โดยมี ค.ร.น. เท่ากับ 30 และ ห.ร.ม. เท่ากับ 3 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง

ข้อต่อไป

#12. ค.ร.น. ของเลข 2 จำนวนเป็น 20 เท่าของ ห.ร.ม. เท่ากับ 3 เลขจำนวนน้อยเท่ากับ 3 จงหาเลขจำนวนมาก

ข้อต่อไป

#13. ในป่ามีกวาง เสือ ควายป่า นกฮูก นกเขา และสิงโต จำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อนับขารวมกันได้ 500 ขา อยากทราบว่าขาของกวางมากกว่าขอของนกฮูกเท่าไร

ข้อต่อไป

#14. นักท่องเที่ยวจำนวน 30 คน ต้องจับมือทักทายกันทุกคน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันกี่ครั้ง

ข้อต่อไป

#15. 6/8 เขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#16. เมื่อนกกับไก่รวมกันมีขา 80 ขา ปรากฏว่านกมากกว่าไก่ 10 ตัว อยากทราบว่ามีนกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#17. แมวอายุมากกว่าไก่ 12 ปี อีก 5 ปีข้างหน้าอายุไก่จะเป็นครึ่งหนึ่งของอายุแมว เดิมแมวมีอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#18. ถนนสายหนึ่งยาว 3 กิโลเมตร ต้องการปักเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนนห่างต้นละ 30 เมตร จะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#19. รั่วบ้านมีความกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร โดยปักเสาห่างหันต้นละ 2 เมตร จะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

ข้อต่อไป

#20. การแสดงดนตรีเริ่มเวลา 16.45 น. ใช้เวลาในการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที การแสดงนี้จะเลิกในเวลาใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *