บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

Results

-

#1. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล บุคคลิก คนบดี และคอลัมเป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ บุคลิก คณบดี และคอลัมน์

ข้อต่อไป

#2. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล แพทย์ศาสตร์ กังวาน และมักคุเทศก์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ แพทยศาสตร์ กังวาน และมัคคุเทศก์

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล กระเทย โคลต้า ผาสุก เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ กระเทย โควตา และผาสุก

ข้อต่อไป

#4. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล คัดสรรค์ สังสรรค์ และโครต เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ คัดสรร สังสรรค์ และ โครต

ข้อต่อไป

#5. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล บูชายันต์ ปฐมนิเทศ และเปอร์เซนน์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ บูชายัญ ปฐมนิเทศ และเปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล ต่าง ๆ นานา ผัดวันประกันพรุ่ง และกังวาน เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ ต่าง ๆ นานา ผัดวันประกันพรุ่ง และกังวาน

ข้อต่อไป

#7. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล ไยแมงมุม ยากไย่ และตัวโนต เป็นคำที่เขียนผิด ที่ถูกต้อง คือ ใยแมงมุมหยากไย่ และตัวโน๊ต

ข้อต่อไป

#8. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง คือ โฆษณา อ่านว่า โค- สะ- นา คำอ่านที่ถูกต้อง คือ โฆษณา อ่านว่า โคด – สะ – นา

ข้อต่อไป

#9. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำที่อ่านถูกต้องคือ เปรียญ อ่านว่า ปะ – เรียน คำอ่านผิด คือ ทรมาน อ่านว่า ทอน – มาน ธรรมชาติ อ่านว่า ทำ – ชาติ และสรรพชีวิต อ่านว่า สัป – ชี –วิต

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดอ่านถูกต้อง

เหตุผล คำอ่านที่ถูกต้อง คือ ปกติ อ่านว่า ปก – กะ – ติ คำอ่านที่ผิด คือ สารพัด อ่านว่า สาน – ระ – พัด ศรัทธา อ่านว่า สะ – รัด – ทา
และอุณหภูมิ อ่านว่า อุน – นะ –หะ –ภูมิ

ข้อต่อไป

#11. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำที่อ่านไม่ถูกต้อง คือ ชะ – นะ – นี โดยคำที่ถูกต้อง คือ ชนนี อ่านว่า ชน – นะ – นี

ข้อต่อไป

#12. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำที่อ่านไม่ถูกต้อง คือ กาลสมัย อ่านว่า กาน – สะ – ไหม โดยคำอ่านที่ถูกต้อง คือ กาลสมัย อ่านว่า กา – ละ – สะ – ไหม

ข้อต่อไป

#13. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง คือ พีชคณิต อ่านว่า พีด – คะ – นิด โดยคำอ่านที่ถูกต้อง คือ พีชคณิต อ่านว่า พี – ชะ – คะ – นิด

ข้อต่อไป

#14. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง คือ ครหา อ่านว่า คอ –ระ -หา โดยคำอ่านที่ถูกต้อง คือ ครหา อ่านว่า คะ – ระ – หา

ข้อต่อไป

#15. คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

เหตุผล คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง คือ คุณวิเศษ อ่านว่า คุณ – วิ – เสด โดยคำอ่านที่ถูกต้อง คือ คุณวิเศษ อ่านว่า คุน – นะ – วิ – เสด

จบคำถาม

 

2 Responses

  1. anon says:

    บิดพลิ้วหรือป่าวที่ถูกต้อง

  2. anon says:

    ข้อ9 ใช้คำถามผิดนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *