บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง

เหตุผล ลักษณนามที่ถูกต้อง คือ ช้าง 1 เชือก ไม้กวาด 1 อัน และกล้อง 1 อัน ลักษณนามที่ไม่ถูกต้อง คือ พัดลม 1 คัน ที่ถูกต้องคือ พัดลม 1 ตัว

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง

เหตุผล ลักษณนามที่ถูกต้อง คือ กระจก 1 แผ่น งาช้าง 1 กิ่ง จะเข้ 1 ตัว รถไฟ 1 ขบวน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น

เหตุผล ลักษณนามของปีศาจ เปรต และฤษี คือ ตน แต่ลักษณนามของจะเข้ คือ ตัว ดังนั้นลักษณนามของจะเข้จึงแตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#4. รถไฟ 1 .... ควรเติมคำใด

เหตุผล ลักษณนามของรถไฟ คือ ขบวน ดังนั้น โจทย์ที่ว่ารถไฟ 1 ….. ควรเติม คำว่า ขบวน

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น

เหตุผล ซอ ธนู และร่ม ลักษณนามเป็นคัน เหมือนกัน แต่กรรไกรมีลักษณนามเป็มเล่ม จึงมีลักษณนามที่แตกต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#6. แพลักษณนามเช่นเดียวกับข้อใด

เหตุผล แพ มีลักษณนาม คือ แพ

ข้อต่อไป

#7. สำนวนสุภาษิตในข้อใดหมายถึงการตื่นตกใจง่ายทั้งที่ยังไม่รู้สาเหตุ

เหตุผล สำนวนสุภาษิต เรื่องกระต่ายตื่นตูม หมายถึง การตื่นตกใจง่ายยังไม่ทันหาสาเหตุได้ชัดเจนเสียก่อนแล้วโวยวาย

ข้อต่อไป

#8. นายแดงกับนายดำต่างเป็นคนจนเหมือนกันแต่มาช่วยเหลือกันตรงกับสำนวนสุภาษิตใด

เหตุผล การที่นายแดงกับนายดำ ต่างเป็นคนจนเหมือนกัน แต่มาช่วยเหลือกันตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่า เตี้ยอุ้มค่อม ซึ่งมีความหมายว่าคนจนที่รับเลี้ยงดูคนที่ต่ำต้อยจนเหมือนกัน

ข้อต่อไป

#9. สำนวนสุภาษิตใดหมายถึงความพยายามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

เหตุผล ความพยายามเพื่อนให้ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนสุภาษิต คือ ฝนทั่งให้เป็นเข็ม จึงมีความหมายว่า เพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ

ข้อต่อไป

#10. นาย ก เป็นผู้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ตรงกับสำนวนสุภาษิตใด

เหตุผล การที่นาย ก เป็นผู้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ ตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ซึ่งมีความหมายว่า
มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์

ข้อต่อไป

#11. สำนวนสุภาษิตใดเกี่ยวกับการพูดนำเอาความลับของตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้

เหตุผล การนำเอาความลับของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ ตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่าสาวไส้ให้กากิน ซึ่งมีความหมายว่า เอาความลับของตนหรือพวกของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้เป็นการประจานตนเอง

ข้อต่อไป

#12. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

เหตุผล สำนวนสุภาษิตที่ว่า ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ มีความหมายว่า ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน

ข้อต่อไป

#13. สำนวนสุภาษิตใดหมายถึงการสอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว

เหตุผล การสอนในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

ข้อต่อไป

#14. แกว่งเท้าหาเสี้ยน

เหตุผล สำนวนสุภาษิตที่ว่า แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง อยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว

ข้อต่อไป

#15. สำนวนสุภาษิตใด ที่มีความหมายเกี่ยวกับการทำงานไม่คุ้มค่า

เหตุผล สำนวนสุภาษิตที่มีความหมายเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่คุ้มค่า คือ ขี่ช้างจับตั๊กแตน

ข้อต่อไป

#16. พระวรกายเป็นคำราชาศัพท์ที่หมายถึงสิ่งใด

เหตุผล พระวรกายเป็นคำราชาศัพท์ ที่หมายถึง ร่างกาย

ข้อต่อไป

#17. มือ ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด

เหตุผล มือ ตรงกับคำราชาศัพท์ คือ พระหัตถ์

ข้อต่อไป

#18. คำสอนของพระมหากษัตริย์ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด

เหตุผล คำสอนของพระมหากษัตริย์ตรงกับคำราชาศัพท์ คือ พระบรมราโชวาท

ข้อต่อไป

#19. ทรงพระประชวรเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงสิ่งใด

เหตุผล ทรงพระประชวรเป็นคำราชาศัพท์ ที่หมายถึง การป่วย

ข้อต่อไป

#20. ทรงพระอักษร เป็นคำราชาศัพท์ที่หมายถึงสิ่งใด

เหตุผล ทรงพระอักษรเป็นคำราชาศัพท์ ที่หมายถึง การเขียนหนังสือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *