บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8

Results

-

#1. Mr. Smith forgot to ……………………… his son yesterday evening.

ข้อต่อไป

#2. Jack’s hummingbirds sip …………. from beautiful flowers in the early morning .

ข้อต่อไป

#3. Sarah was …… a (n)…... who entertained the kids and she could pull rabbits out of her hat. Then she made kids were excited.

ข้อต่อไป

#4. Many young chefs in the famous restaurant try to find good ………… for cooking for the guests.

ข้อต่อไป

#5. Some scientists say “Our planet Earth is ……………. With more water than laud and sometimes it is called the Blue Planet.

ข้อต่อไป

#6. Bill can learn baking cake slowly.

ข้อต่อไป

#7. Nathan wishes that he would meet his girlfriend tomorrow.

ข้อต่อไป

#8. Caroline would rather join her friend’s birthday party.

ข้อต่อไป

#9. Alison writes a play as well as he draws.

ข้อต่อไป

#10. Fishing is a lot of fun, but I can do without raining.

ข้อต่อไป

#11. The best title of this passage should be …………………..

#12. How do the other arthropods and small ants help the soil ?

#13. What are the ants Called themselves ?

#14. While ants move the soil from place to another places, ………………..

#15. The underlined word “This Movement” (in line 10) refers to ………………….

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *