บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 33

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 33

Results

-

#1. พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใด

ข้อต่อไป

#3. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อใคร

ข้อต่อไป

#4. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของบุคคลที่ศาลยอมรับคือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ จะต้องถูกดำเนินคดีในศาลใด

ข้อต่อไป

#6. การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ให้ความสำคัญกับชนชั้นใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีนคือราชวงศ์ใด

ข้อต่อไป

#8. ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ มีกี่ภาษา อะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#9. องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด

ข้อต่อไป

#10. สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่อะไร

ข้อต่อไป

#11. สาเหตุสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่ราบรื่นคือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ข้อต่อไป

#13. ผู้นำจีนที่เริ่มใช้นโยบายที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศ คือใคร

ข้อต่อไป

#14. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกันในด้านใด

ข้อต่อไป

#15. องค์การสนธิสัญญาซีโตหรือ สปอ. ที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือกันในด้านใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *