บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

Results

-

#1. Which title probably should be not found in classified advertisements of "Real Estate" on a website?

ข้อต่อไป

#2. Which article probably should be not seen in magazines of health and living?

ข้อต่อไป

#3. Please get your manager approval as the amount of the order is greater than 200 USD. Furthermore, please kindle sign with your signature, stamp and send the completed scan document to us as soon as possible.
Which statement is true?

ข้อต่อไป

#4. Among the following words, which is the odd one out ?

ข้อต่อไป

#5. Among the following words, which is the odd one out ?

ข้อต่อไป

#6. Among the following words, which is the odd one out ?

ข้อต่อไป

#7. Choose the correct answer

#8. Choose the correct answer

#9. Choose the correct answer

#10. Choose the correct answer

#11. Choose the correct answer

ข้อต่อไป

#12. If he had told me that he loves me before, I .......... with another guy.

ข้อต่อไป

#13. The committee ........... the useful statistic of illegal abortion.

ข้อต่อไป

#14. There are 40 competitors. They are invited to challenge in the final round. The recruiters need only 3 outstanding winners but it is so difficult to make a judgment because everybody .......... talented obviously.

ข้อต่อไป

#15. If I was a beautiful girl, I ......... a lot of roses and some chocolate on the Valentine's Day.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *