บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. The phrase “surrounded himself with flowers” means__________.

ข้อต่อไป

#2. It can be assumed that “peony” is the name of a__________.

ข้อต่อไป

#3. The word “despite” can be replaced by__________.

ข้อต่อไป

#4. The word “abominable” means__________.

ข้อต่อไป

#5. The word “they” refers to__________.

ข้อต่อไป

#6. Which of the following is the best title for this passage ?

ข้อต่อไป

#7. A sea otter is__________.

ข้อต่อไป

#8. What happened to 'sea otters in the 19th century?

ข้อต่อไป

#9. The word “spotted” in line 5 could best be substituted by which of the following

ข้อต่อไป

#10. According to the passage, what protects sea otters from the cold ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *