บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 10

ข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เรื่องเงื่อนไขทางภาษา ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อสรุปที่ 1 พนมอยู่ที่บ้านหนองบัว
ข้อสรุปที่ 2 ทินกรอยู่ที่บ้านบ้านลาด

#2. ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในตำบลน้ำเย็น คือ วิทยา
ข้อสรุปที่ 2 บ้านหนองบัวอยู่ในอำเภอสามมิตร

#3. ข้อสรุปที่ 1 คนที่อยู่ในอำเภอไกรลาส คือ วิทยา
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่ในอำเภอพนาไพร คือ ทินกร

#4. ข้อสรุปที่ 1 บ้านบากอยู่ในตำบลน้ำเย็น
ข้อสรุปที่ 2 วิทยาไม่ได้อยู่ที่บ้านเนินสูง

#5. ข้อสรุปที่ 1 ตำบลพระนอนมีหมู่บ้านชื่อหนองบัว
ข้อสรุปที่ 2 สุชาติอยู่ที่อำเภอเมือง

ข้อต่อไป

#6. ข้อสรุปที่ 1 คนฝรั่งเศสอยู่บ้านหลังที่ 4 จากซ้ายมือ
ข้อสรุปที่ 2 บ้านสีฟ้าเป็นของคนอเมริกัน

#7. ข้อสรุปที่ 1 คนที่สูบบุหรี่วินสตันชอบดื่มน้ำส้ม
ข้อสรุปที่ 2 คนที่อยู่บ้านสีเขียวมีภรรยาเป็นพยาบาล

#8. ข้อสรุปที่ 1 บ้านคนญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ติดกับบ้านคนไทย
ข้อสรุปที่ 2 คนที่มีภรรยาเป็นเลขานุการอยู่ในบ้านสีคราม

#9. ข้อสรุปที่ 1 คนอเมริกันชอบดื่มน้ำชา
ข้อสรุปที่ 2 ภรรยาของคนญี่ปุ่นเป็นนักธุรกิจ

#10. ข้อสรุปที่ 1 คนฝรั่งเศสชอบดื่มนม
ข้อสรุปที่ 2 คนที่สูบบุหรี่ดันฮิลอยู่บ้านติดกับคนที่สูบบุหรี่มาร์โบโล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *